ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เมษายน 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
เข้าสู่ระบบ niteskan2ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

logo_newsขอเชิญสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยเข้าประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลงานชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันวิจัยการเรียนรู้และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดทำโครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย โดยสามารถส่งกิจกรรมพร้อมสื่อประกอบได้สถานศึกษาละ 1 ผลงาน
 2. ผลงานที่ส่งจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และมีสื่อประกอบกิจกรรม
 3. เป็นหน่วยบูรณาการที่จัดภายใน 1 สัปดาห์ หรือการจัดการเรียนการสอนเป็นโครงงาน (1 หน่วย หรือ 1 โครงงาน)
 4. เป็นกิจกรรมที่จัดและเห็นผลแล้วในปีการศึกษา 2555 โดยเลือกจาก 1 สาระที่ควรเรียนรู้
 5. เป็นเอกสารไม่ควรเกิน 20 หน้า กระดาษ A4 และภาพไม่เกิน 20 ภาพ

เงื่อนไข

นำเสนอกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 1. แผนการจัดกิจกรรมบูรณาการทั้ง 6 กิจกรรม
 2. ภาพกิจกรรมที่จัดขึ้น (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)
 3. การบรรยายประกอบกิจกรรม ไม่จำกัดรูปแบบ (เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจกิจกรรมยิ่งขึ้น)

นำเสนอสื่อประกอบการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. ภาพสื่อประกอบการเรียนรู้สำหรับใช้ในกิจกรรมข้างต้น
 2. รายละเอียดวัสดุที่ใช้และวิะีการผลิต
 3. ขั้นตอนและวิธีใช้สื่อประกอบในแต่ละกิจกรรม

วิธีการส่งผลงาน

ส่งรูปเล่มแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการ พร้อมแผ่น CD ผลงาน มีที่ สถาบันวิจัยการเรียนรู้ 51/3 อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วันและเวลาส่งผลงาน

สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2556

download เอกสาร

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 22:25 น.)

 
ป้ายโฆษณา

570117

คณะศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561018

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง Inspiring Science

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561010

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเครื่องบินพลังยางประเภทร่อนนานและร่อนไกล

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

560929

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรมเครื่องร่อนกระดาษพับเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล และประเภทร่อนนาน วันที่ 18 สิงหาคม 2556

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

news 1สพฐ. เปิดให้ ทุกโรงเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบแก้ไขข้อมูล ในฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา Triple A (แก้ไขได้เฉพาะมิติที่ 3) ได้ ภายในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2557 http://school.stabdb.com/ new02

 

news 1ให้ทุกโรงเรียนรายงานผลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภายใน 15 มีนาคม 2557

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

logo_newsแจ้งกิจกรรมภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2557

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
downloadDownload คู่มือการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

news 1ยกเลิกการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน ในวันที่ 4 มีนาคม 2557

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

570103จะทำอย่างไรกันดี ? กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

561128ยกระดับ...อยู่ที่ใคร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560809วันอาเซียน 8 สิงหาคม โรงเรียนตื่นตัวอย่างไร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกัน
อย่างไร”
560426“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร”
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560313

เก็บตกจากการประเมิน “พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย” ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

551017

ท่องโลกอาเซียนnew02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550930_3

วีดิทัศน์พัฒนาทักษะชีวิตชั้น ป.1-3

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550914

ภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550424

"เศรษฐกิจพอเพียง...นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

561104

นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง new02

Miss SiRinannapa Bunseng

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561024

นางปภาดา จิตต์สักคุณา

Mrs.Papada Jitsakkuna

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

560507

นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง

Mr.Chaisak Chaikumwang

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

551120

นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์

Miss Sasiphim Phaetwong

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550516_2

นายปกรณ์ ม่วงเจริญ

Mr.Pakorn  Mongchareon

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา