ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เมษายน 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
เข้าสู่ระบบ niteskan2ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

news 1สพฐ. ได้ส่งแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดสอบ NT ระหว่างพักกลางวันให้กรรมการทุกสนามสอบดำเนินการ ดังนี้

แนวปฏิบัติการจัดสอบ NT

ให้มีกรรมการกำกับห้องสอบห้องละ 2 คน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด

การจัดห้องสอบ ให้จัดห้องสอบมีที่นั่งสอบไม่เกิน 35 คนต่อห้อง ในกรณีที่โรงเรียนมีห้องเรียนห้องเดียวและมีนักเรียนเกิน 35 คน แต่ไม่เกิน 40 คน อาจจัดห้องสอบเป็นห้องเดียวกันได้ แต่ควรจัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันพอสมควร และไม่ควรจัดโต๊ะให้อยู่นอกห้องสอบ กรณีจำนวนผู้เข้าสอบเกิน 40 คน ให้จัดห้องสอบเพิ่ม

ประกาศรายชื่อนักเรียนและแผนผังที่นั่งสอบติดที่หน้าห้องสอบทุกห้อง พร้อมข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนแต่ละคนที่ต้องระบายในกระดาษคำตอบ เช่น รหัสโรงเรียน รหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน 13 หลัก

จัดเตรียมดินสอ 2B และยางลบให้นักเรียน หรือกำชับนักเรียนให้เตรียมติดตัวมาในวันสอบ

ดำเนินการสอบตามลำดับขั้นตอนดังนี้

  1. ให้กรรมการกำกับห้องสอบ ดำเนินการสอบตามเวลาที่กำหนดในตารางสอบ ก่อนเวลาเริ่มการสอบ ให้เปิดซองบรรจุแบบประเมินความสามารถแต่ละด้านและกระดาษคำตอบ ก่อนเปิดให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของซองบรรจุ (หากพบความผิดปกติให้รีบแจ้ง และบันทึกเหตุการณ์ต่อประธานสนามสอบเพื่อ แจ้งศูนย์ประสานการสอบ) โดยเรียกตัวแทนนักเรียนที่เข้าสอบเป็นพยาน และลงลายมือชื่อความเรียบร้อยของ ซองบรรจุ จึงให้กรรมการกำกับห้องสอบแจกกระดาษคำตอบและแบบประเมิน ฯ โดยคว่ำหน้าแบบประเมิน ฯ ไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบของนักเรียนจนครบ
  2. ให้กรรมการกำกับห้องสอบ อธิบายการกรอกรหัสรายการต่างๆ ที่ด้านหน้า กระดาษคำตอบและชี้แจงวิธีการเขียนหรือระบายรหัสลงในช่อง ตรงกับตัวเลขรหัสที่กรอกไว้
  3. ให้นักเรียนเปิดแบบประเมิน ฯ พร้อมกัน
  4. ให้กรรมการกำกับห้องสอบย้ำเรื่องเวลาที่ใช้ในการสอบ
  5. ในขณะที่นักเรียนกำลังทำข้อสอบ ให้กรรมการกำกับห้องสอบตรวจความเรียบร้อย และ ป้องกันการทุจริต โดยยืนที่มุมใดมุมหนึ่งภายในห้อง ในกรณีที่มีผู้สงสัยให้ยกมือขึ้น เพื่อที่กรรมการกำกับห้องสอบ จะได้อธิบายข้อสงสัยเป็นรายบุคคลด้วยเสียงเบา ๆ หรือถ้าข้อสงสัยนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบ ทั้งห้อง ให้เขียนบนกระดาน (กรรมการกำกับห้องสอบตอบข้อสงสัยเฉพาะกรณีที่ข้อสอบพิมพ์ไม่ชัดเจน หรือ มีข้อบกพร่องอื่น ๆ เช่นข้อความหายไปเนื่องจากการพิมพ์บกพร่อง)
  6. การเตือนเวลาการสอบในแต่ละฉบับ ให้ดำเนินการเป็นระยะ ๆ คือ ครึ่งเวลาที่กำหนดให้และเมื่อเหลือเวลาอีก 5 นาที ควรเตือนอีกครั้งหนึ่ง
  7. ในกรณีที่มีผู้ทำเสร็จก่อนเวลาในแต่ละฉบับ (ไม่น้อยกว่า 30 นาที) ให้วางแบบประเมิน ฯ และกระดาษคำตอบไว้ที่โต๊ะที่นั่งสอบ โดยปิดแบบประเมิน ฯ และสอดกระดาษคำตอบไว้โดยให้หัวกระดาษยื่น ออกมาพอประมาณเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวม แล้วให้วางแบบประเมิน ฯ พร้อมกระดาษคำตอบไว้ที่โต๊ะนั่งสอบของแต่ละคน ก่อนออกจากห้องสอบ เตือนไม่ให้นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบ ออกนอก ห้องสอบโดยเด็ดขาด และให้ออกจากห้องสอบได้ เพื่อเตรียมสอบในฉบับต่อไป
  8. ระหว่างพักกลางวันให้กรรมการกำกับห้องสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ จากโต๊ะที่นั่งสอบของนักเรียนทุกคน นำกระดาษคำตอบมาเรียงตามเลขที่นั่งสอบบรรจุซองให้กรรมการเก็บไว้ในที่ปลอดภัย (เนื่องจากกระดาษคำตอบ 1 แผ่น ใช้สอบ 3 วิชา ในช่วงพักกลางวันนักเรียนจะสอบเสร็จความสามารถด้าน ภาษา และความสามารถด้านคำนวณ) และเมื่อสอบวิชาความสามารถด้านเหตุผล จึงให้เบิกกระดาษคำตอบ (เดิม) และแบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผลจากกองกลางแจกให้นักเรียนสอบต่อไป หลังจากสอบความสามารถ ด้านเหตุผลเสร็จเรียบร้อยให้เก็บกระดาษคำตอบจัดเรียงตามเลขที่นั่งสอบพร้อมบรรจุซอง นำส่งกองกลาง ตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้อง ปิดผนึกพร้อมลงชื่อกำกับให้เรียบร้อย เพื่อรวบรวมนำส่งศูนย์ประสานการสอบต่อไป

หมายเหตุ กรณีขาดสอบ ไม่ต้องแทรกกระดาษคำตอบ/กระดาษเปล่า

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 16:32 น.)

 
ป้ายโฆษณา

570117

คณะศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561018

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง Inspiring Science

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561010

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเครื่องบินพลังยางประเภทร่อนนานและร่อนไกล

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

560929

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรมเครื่องร่อนกระดาษพับเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล และประเภทร่อนนาน วันที่ 18 สิงหาคม 2556

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

news 1สพฐ. เปิดให้ ทุกโรงเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบแก้ไขข้อมูล ในฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา Triple A (แก้ไขได้เฉพาะมิติที่ 3) ได้ ภายในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2557 http://school.stabdb.com/ new02

 

news 1ให้ทุกโรงเรียนรายงานผลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภายใน 15 มีนาคม 2557

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

logo_newsแจ้งกิจกรรมภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2557

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
downloadDownload คู่มือการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

news 1ยกเลิกการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน ในวันที่ 4 มีนาคม 2557

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

570103จะทำอย่างไรกันดี ? กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

561128ยกระดับ...อยู่ที่ใคร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560809วันอาเซียน 8 สิงหาคม โรงเรียนตื่นตัวอย่างไร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกัน
อย่างไร”
560426“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร”
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560313

เก็บตกจากการประเมิน “พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย” ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

551017

ท่องโลกอาเซียนnew02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550930_3

วีดิทัศน์พัฒนาทักษะชีวิตชั้น ป.1-3

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550914

ภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550424

"เศรษฐกิจพอเพียง...นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

561104

นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง new02

Miss SiRinannapa Bunseng

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561024

นางปภาดา จิตต์สักคุณา

Mrs.Papada Jitsakkuna

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

560507

นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง

Mr.Chaisak Chaikumwang

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

551120

นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์

Miss Sasiphim Phaetwong

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550516_2

นายปกรณ์ ม่วงเจริญ

Mr.Pakorn  Mongchareon

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา